งาน

รูปแบบงาน : งานประจำสถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว)เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุวันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์เวลาทำงาน : 09:00 - 17:30 หน้าที่ความรับผิดชอบออกแบบสื่อสร้างสรรค์ใหม่ๆ มีหน้าที่ในการคิดงานสร้างสรรค์•จัดทำสื่อโฆษณา ออกแบบกราฟฟิก ตัดต่อภาพ วิดีโอ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย•สามารถใช้ Photoshop / Illustrator / Premiere pro / Aftereffect ได้ระดับดี•สามารถถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ออกแบบสื่อโฆษณา ได้ [ถ้าทำ Infographicได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ]•มีความคิดสร้างสรรค์ …